Oxitetraciclină 10% sol.injectabilă 50ml
Oxitetraciclină 10% sol.injectabilă 100ml 50ml 20mlOxitetraciclină 10% sol.injectabilă  20ml

Oxitetraciclină 10% sol.injectabilă

Soluţie injectabilă uz veterinar

COMPOZIŢIE: Oxitetraciclină clorhidrat ……………………10 g/100 ml;

Procaină și propilen glicol…………………….1 g/100 ml

Excipienţi până la……………………………. 100 ml

Product Description

ACŢIUNE FARMACOTERAPEUTICĂ

Oxitetraciclina posedă acţiune bacteriostatică, în primul rînd, asupra mycoplazmelor, chlamidiilor, richetsiilor, spirochetelor şi coccidiilor. De asemenea, este activă contra altor bacterii Gram – pozitive ( Staphilococcus, Streptococcus, Bacillus anthracis, Actinomyces sp., Clostridium perfringes şi Cl. Tetani, Listeria monocytogenes şi Nocardia) şi a multor bacterii Gram – negative ( Bordetella sp., Bartonella, Haemophilus sp., Pasteurella multocida, Shigella, Jersinia pestis şi altele). Modul de acţiune constă în inhibiţia sintezei de proteine la nivelul ribosomilor celulei bacteriene şi modificarea permiabilităţii membranei citoplasmatice. Efectul bactericid poate fi realizat prin creşterea concentraţiei de antibiotic,însă,în astfel de cazuri, se inhibă şi sinteza de proteine din celula mamiferilor.

INDICAŢII:      Se recomandă în prevenirea şi combaterea următoarelor boli:

  • Păsări : în boala respiratorie cronică, sinuzita infecţioasă şi în alte infecţii cu germeni sensibili la oxitetraciclină;
  • Bovine : în pneumonii, infecţii post – partum, febră de transport, difteria viţeilor, infecţii primare sau secundare produse de germeni sensibili;
  • Oi şi miei : în pneumonii, febra de transport, omfaloflebita mieilor etc.;
  • Porcine : în pneumonii, infecţii salmonelice, complicaţii microbiene secundare etc.

MOD DE ADMINISTRARE:   La mamiferelemijlocii şi mari – se inoculează intramuscular în doză de 5-10 ml/100 kg greutate vie. Tratamentul se repetă la 48 ore.

La animale mici – se inoculează subcutanat în doza de 1-2 ml/10 kg greutate vie.

La păsări – se inoculează subcutanat, dozele zilnice fiind în funcţie de vîrstă:

  • Pui de 1-14 zile –  0,5 ml din soluţia diluată 1:3 în apă distilată sterilizată;
  • Pui de 2-4 săptămâni –  1 ml din soluţia diluată 1:3 apă distilată sterilizată;
  • Pui de 4-8 săptămâni –  1 ml din soluţia nediluată;
  • La tineretul aviar de 8-12 săptămâni    –  1 ml soluţie nediluată;
  • Păsări adulte –   2 ml soluţie nediluată.

CONTRAINDICAŢII ŞI PRECAUŢII:

La stabilirea dozei pentru un animal se va ţine seama de starea generală a acestuia. Inocularea intramusculară se va efectua în straturile profunde. Dacă se administrează o cantitate mai mare de soluţie, se va prefera divizarea dozei şi inocularea în mai multe puncte.

Uneori,după inoculare,pot apărea dureri uşor amendabile prin masarea locului.

ACŢIUNI ADVERSE:

Oxitetraciclina,fiind administrată animalelor tinere,colorează oasele şi dinţii în galben,gri sau în culoare cenuşie. Dozele mari pot întîrzia creşterea oaselor şi dinţilor.

Administrarea intravenoasă rapidă poate provoca hemoliză intravasculară,însoţită de hemoglobinurie. Soluţiile care conţin propilenglicol administrate viţeilor,pot avea efect cardiodepresant. Administrarea intramusculară este însoţită de reacţie pasageră locală manifestată prin colorarea galbenă şi uneori,necroză. La animalele mici (câini,pisici) provoacă vomituriţie,vomă,anorexie şi diaree. La cabaline,în special la mânji,poate provoca dereglări gastrointestinale grave cu consecinţe imprevizibile.

TIMP DE AŞTEPTARE:

Pentru animale de măcelărie  –  10 zile;

Pentru animale în lactaţie  –  4 zile;

Pentru găini   –  10 zile de la ultima administrare.

CONDIŢII DE PĂSTRARE: Ferit de lumină, la temperatura  15-25ºC.

PREZENTARE:Flacoane a 10, 20, 50, 100 ml.

PRODUCĂTOR: SA „Farmavet”,MD-2059, Republica Moldova, Chișinău,Petricani 198.

                                  Tel.:31-72-70;31-72-67;99-92-89;Fax:31-72-68; www.farmavet.md