Oxitocin 5UI 50 ml
Oxitocin 5UI 20ml

OXITOCIN 5 UI

COMPOZIȚIE: 1 ml produs conține:Substanță activă:   Oxitocină: 5 UI;

Product Description

INDICAȚII

Bovine, ovine, caprine, cabaline, porcine, câini şi pisici: pentru stimularea contracţiilor uterine din timpul parturiţiei şi în perioada imediat postpartum, atonie uterină.

Bovine, ovine, caprine: atonie uterină în timpul fătării şi postpartum, retenţie placentară în urma insuficienţei uterine, terapie de susţinere în endometrite în timpul perioadei imediat postpartum, tulburări de secreţie a laptelui, îndepărtarea laptelui rezidual pentru a intensifica terapia mastitelor.

MOD DE ADMINISTRARE ȘI DOZE:

Se injecteajă intramuscular sau subcutanat, mai întîi în doze mici  și dacă este necesitate, în continuare se apelează la doze mari. Pe cale intravenoasă, preparatul se recomandă pentru eliberarea laptelui rezidual din mamelă și tratamentul retenției placentare.

În cazul administrdrii intramusculare sau subcutanate dozele sunt următoarele:

–  Bovine, cabaline: 20-40 U.I. (4-8 ml i.m. sau s.c.), 2,5-10 UI (i.v.).

–  Ovine,caprine: 5-10 U.I. (1-2 ml i.m. sau s.c.), 0,5 – 2,5 UI (i.v.).

–  Scroafe: 10 – 30 UI (i.m. sau s.c.), 0,5 – 2,5 UI (i.v.).

–  Cățea și pisică: 2 – 5 IU (i.m. sau s.c.), 0,5 IU (i.v.)

CONTRAINDICAȚII ȘI PRECAUȚII:

În toate cazurile de prezentări distocice a fătului sau cu obstacole ale căii de expulzare. Se vor administra dozele minime. După 20-30 minute, dacă este cazul, se pot administra doze mai mari. Nu se adminitstrează, concomitent cu corticosteroizi, vasoconstrictori, simpaticomimetice  și anestezice, precum și femelelor gestante până în momentul parturiției

REACȚII ADVERSE

Intensificarea contracțiilor, spasme uterine sau ruptură uterină în caz de supradozare.

Dozele mari de oxitocină pot produce spasme uterine care pot determina, în special la purcei, în caz de fetuși multipli, creșterea riscului de hipoxie la purceii nou-născuți și reducerea numărului de purcei născuți vii.

TIMP DE AȘTEPTARE

0 zile.

AMBALAJ:Flacon din sticlă brună de 20 ml și 50 ml, închis ermetic cu dop de cauciuc clorbutilic,

sigilat cu capsă de aluminiu.

PĂSTRARE: La temperatura camerei, ferit de acţiunea directă a razelor solare.

DISTRIBUITOR: SA „Farmavet”,MD-2059, Republica Moldova, Chișinău,Petricani 198.

                                 Tel.: 31-72-70; 31-72-67; 99-92-89; Fax:31-72-68; www.farmavet.md