Enrofloxacină 10% sol.orală 100 ml 50ml 10ml
Enrofloxacină 10% sol.orală 1000ml

Enrofloxacină 10% sol.orală

Enrofloxacină 10% sol.orală

COMPOZIŢIE: Enrofloxacină…………………10g
Excipient până la…………….100ml

Product Description

ACŢIUNE FARMACOTERAPEUTICĂ

Enrofloxacina este chinolonă de generaţie mai recentă, foarte efectiv, cu un spectru bactericid larg faţă de bacterii Gram negative şi Gram pozitive, Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Richettsis spp. În comparaţie cu generaţii anterioare de chinolone are o toxicitate mai redusă
INDICAŢII:

Păsări – micolplasmoză, boli bacteriene şi infecţii cronice respiratorii, colibaciloza, holera, coriza, salmoneloza, stafilococii, hepatite, artrite.

Viţei, miei, iezi – infecţii tractului digestiv şi respirator cauzete de bacterii şi micoplasme, salmoneloza, stafilococii, infecţii bacteriene secundare, în enterite şi boli respiratorii de origine virală.

MOD DE ADMINISTRARE: Păsări – se administrează în apa de băut la 24 ore;

Profilaxia şi tratamentul bolilor produse de bacterii şi micoplasme: 1ml/2 litri de apă, timp de 3 zile;

Tratamentul infecţiilor cu salmonella, 1 ml/2 litri de apă timp de 5 zile.

Viţei, miei, iezi – se administrează în apa de băut, lapte sau înlocuitori sau individual cu ajutorul unei seringi automate direct pe cale bucală, la 24 ore;

Profilaxia : 0,5 ml/20 kg g.v. timp de 3 zile.

Tratament: 1 ml / 20 kg g.v. timp de 5 zile.

CONTRAINDICAŢII ŞI PRECAUŢII

Nu se administrează la cabaline şi găini ouătoare,în legătură cu eliminarea enrofloxacinei prin ou.Se va acorda o atenţie deosebită calcului necesarului de Enrofloxacină 10% la păsări în funcţie de specie şi categoria de vârstă. Are acţiune antagonistă cu cloramfenicol, antibioticele macrolide, tetraciclinele şi antiinflamatoarele nesteroide.

TIMP DE AŞTEPTARE:

Carne pui – 7 zile.

Carne curcan – 10 zile.

Carne rumegătoare – 7 zile după ultima administrare.

PĂSTRARE: la temperature camerei, ferit de razele solare directe.

MOD DE PREZENTARE: flacoane conţinând 10 ml,50ml, 100 ml și 1 L  soluţie orală.

  PRODUCĂTOR: SA „Farmavet”,MD-2059, Republica Moldova, Chișinău,Petricani 198.

                                           Tel.:31-72-70;31-72-67;99-92-89;Fax:31-72-68; www.farmavet.md