Eritromicină 10% sol.injectabilă 50ml
Eritromicină 10% sol.injectabilă 20ml

Eritromicină 10% sol.injectabilă

Eritromicină 10% sol.injectabilă

COMPOZIŢIE: Eritromicină  tiocianat……………. 10g
Excipient steril până la…………….100ml

Product Description

ACŢIUNE FARMACOTERAPEUTICĂ:

Eritromicina acţionează asupra unui număr mare de bacterii Gram negative şi Gram pozitive ca şi împotriva spirochetelor şi riketsiilor. La o oră după administrare este realizată concentraţia bacteriostatică care se menţine 24 de ore. Datorită gradului foarte redus de toxicitate , eritromicina poate fi administrată fără nici un risc şi la scroafele gestante. Nu produce rezistenţă.

INDICAŢII:

În infecţiile bacteriene primare  sau secundare şi în toate cazurile în care se înregistrează rezistenţă la celelalte antibiotice.

La bovine: în afecţiunile aparatului respirator şi digestiv (pleurezii,bronhopneumonii, pleurite), infecţii puerperale, în omfaloflebite, preventive după retenţia învelitorilor fetale. Deasemenea se indică în metrite şi mastite.

La porcine: în bronhopneumonie, gripă, diareea purceilor, enterotoxemii, renite cu PPLO.

La ovine: în dezinteria mieilor nou-născuţi, în infecţii ale aparatului respirator, omfaloflebite şi mamite.

La păsări: în micoplazmoză, coriză  infecţioasă, sinovită.

La câini: în infecţii primare şi secundare produse de germeni sensibili.

MOD DE ADMINISTRARE:

La bovine: se administrează intramuscular 2-3 ml pentru fiecare 50 kg greutate vie. Pentru prevenirea diareii şi a bronhopneumoniilor viţeilor se foloseşte deodată după fătare , doza se poate de repetat peste 24 de ore.pentru bovinele adulte se utilizează doza de 2 ml/50 kg greutate vie, timp de 2-3 zile, la interval de 24 de ore.

La porcine: pentru prevenirea dezinteriei infecţioase a purceilor sugari se poate administra în prima zi după naştere, intramuscular 0,25 ml/kg greutate vie, sau scroafelor gestante 1 ml/10 kg greutate vie înainte de a făta sau imediat după fătare. La porcinele adulte, doza de 2 ml/50 kg greutate vie se administrează intramuscular la interval de 24 ore, timp de 3-4 zile.

La ovine: În dezinteria mieilor se injectează la mieii nou-născuţi intramuscular 0,1 ml/kg greutate vie. Pentru ovinele adulte se utilizează doza de 2 ml/50 kg greutate vie, timp de 2-3 zile, la interval de 24 ore.

La păsări: preventive, injectarea puilor de o zi cu o,1 ml reduce mortalitatea timpurie. Curativ se injectează intramuscular 0,2 mll/kg greutate vie, în sinuzita curcilor se injectează cîte 1 ml în fiecare sinus.

La câini: 1 ml/10 kg greutate vie administrat intramuscular şi repetat  la 24 de ore în formele pulmonare sau enterice ale bolii lui Carre şi în afceţiuni primare ale aparatului respirator sau urinar.

CONTRAINDICAŢII ŞI PRECAUŢII

Pentru animalele mari şi mijlocii (inclusiv purceii), injecţia se face în ţesutul subcutanat din treimea mijlocie a gîtului. La locul injectării poate apărea o inflamaţie dureroasă care se absoarbe după 1-2 zile. Seringele vor fi bine uscate înaite de întrebuinţare.

Dacă acrescut vîscozitatea preparatului, înainte de administrare, flaconul se introduce în apă caldă la 38-40 °C timp de 15 minute.

TIMP DE AŞTEPTARE:

Pentru carne – 21 zile, pentru lapte – 3 zile, ouă – 0 zile  de la ultima administrare.

CONDIŢII DE PĂSTRARE: La temperatura 5-25°C, ferite de radiaţiile solare directe.

PREZENTARE: Flacoane a  câte 20 și 50ml.

PRODUCĂTOR: SA „Farmavet”,MD-2059, Republica Moldova, Chișinău,Petricani 198.

                                   Tel.:31-72-70;31-72-67;99-92-89;Fax:31-72-68; www.farmavet.md