NOREDON C

NOREDON C

3 mg/comprimat, pentru  păsări (broileri, găini, curcani)

COMPOZIȚIE

1 comprimat conţine:

Florfenicol 3 mg
Excipineţi: lactozǎ, stearat de magneziu, amidon, talc

Product Description

INDICAŢII
Păsări (găini, broileri, curcani) în tratamentul şi profilaxia (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) infecțiilor bacteriene produse de bacterii sensibile la florfenicol:
– boala respiratorie cronică (Mycoplasma gallisepticum)
– sinovita infecţioasă (Mycoplasma synoviae)
– aerosaculita (Mycoplasma meleagridis)
– colibaciloza (Escherichia coli)
– holera aviara ( Pasteurella multocida),
– bordeteloza curcanilor (Bordetella avium)
– coriza infecţioasă (Haemophillus paragallinarum)

CONTRAINDICAŢII
A nu se administra la animalele cu hipersensibilitate la florfenicol sau la oricare dintre excipienţi. Nu se utilizează în caz de rezistenţă cunoscută la florfenicol.

REACŢII ADVERSE

Cele mai des observate reacţii adverse sunt diareea, inflamaţia perianală şi prolapsul rectal. Aceste efecte  sunt tranzitorii şi dispar după întreruperea tratamentului.

SPECII ŢINTĂ
Păsări (găini, broileri, curcani).

POSOLOGIE  PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ŞI MODUL DE ADMINISTRARE
Se administrează oral.
Păsări: (gaini, broileri, curcani): 1 comprimat/kg greutate corporală/zi.
Durata tratamentului 5-7 zile. Se recomandă ca tratament adjuvant administrarea de vitamine.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Pentru evitarea subdozării şi asigurarea unui dozaj corect trebuie determinată cât mai exact greutatea corporală.

TIMP DE AŞTEPTARE
Păsări (găini, broileri, curcani): carne şi organe: 28 zile.
Nu se administreaza la păsările  ale căror ouă sunt destinate consumului uman.

PRECAUŢII DE DEPOZITARE
Produsul se păstrează la loc uscat, întunecos, la temperatură mai mică de  25°C. Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 12 luni.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate. Dacă acest lucru nu este posibil terapia se va baza pe informaţiile epidemiologice referitoare la susceptibilitate bacteriilor izolate de la animale precum şi cu luarea în considerare a politicilor antimicrobiene naţionale oficiale.
Utilizarea produsului în afara instructiunilor din SPC poate duce la cresterea prevalentei rezistentei la florfenicol si poate duce la scăderea eficacității tratamentelor cu antimicrobiene.
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la florfenicol sau la excipientul produsului trebuie să evite contactul cu produsul. Poate apare hipersensibilizare cutanată. Evitaţi contactul cu pielea.
Nu se va mânca, bea sau fuma în timpul administrării tratamentului. După utilizarea produsului medicinal veterinar  spălaţi cu atenţie mâinile cu apă şi săpun. În caz de expunere spălaţi cu apă din abundenţă.
În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale pielii adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi prospectul produsului sau eticheta.
Cele mai des observate reacţii adverse sunt diareea, inflamaţia perianală şi prolapsul rectal. Aceste efecte  sunt tranzitorii şi dispar după întreruperea tratamentului.
Se recomandă a nu se depăşi doza terapeutică.
Nu au fost raportate interacțiuni cu alte produse medicinale la animale.

PROPRIETATI FARMACODINAMICE
Florfenicolul este un antibiotic sintetic cu spectru  larg de acţiune, derivat al tiamfenicolului, care spre deosebire de cloramfenicol nu conţine grupare hidroxil aceasta fiind înlocuită cu un atom de fluor.
Florfenicolul este activ faţă de bacteriile care produc acetil-transferaza şi faţă de bacteriile cloramfenicol-rezistente şi nu produce anemii de tip aplastic.
Florfenicolul acţionează prin inhibarea sintezei proteice din celula bacteriană. În protoplasma bacteriilor molecula de florfenicol se fixează la nivelul subunităţii ribozomale 70 S şi acţionează prin inhibiţia enzimei peptidil-transferază determinând blocarea sintezei proteice de la nivelul ribozomilor bacteriilor susceptibile şi astfel determină moartea lor.
Florfenicolul acţionează în primul rând  ca bacteriostatic, având acelaşi spectru ca şi cloramfenicolul, cu excepţia faptului că, unele bacterii rezistente la cloramfenicol datorită acetilării, pot fi sensibile la florfenicol.
Astfel, este activ fată de Staphyloccocus pseudintermedius (S. Intermedius), S. aureus, streptococi, bacterii gram-negative: Pasteurella spp, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Salmonella spp.. Bacterii  anaerobe, cum sunt : Mycoplasma spp., Rickettsiae sunt de asemenea sensibile. Manheimia heamolytica, Pasteurella multocida, sunt de câteva ori mai sensibile in vitro decât bacteriile din grupa Enterobacteriaceae, cu MIC90 pentru Pasteurella la o valoare cuprinsă între 0,5 – 1,0 µg/ml. Împotriva acestor bacterii, florfenicolul poate fi chiar bactericid
PROPRIETĂȚI FARMACOCINETICE
După administrarea unei prime doze orale de florfenicol 42 mg/kc/zi timp de 3 zile, la broiler cea mai mare concentraţie sangvină s-a înregistrat la 30 minute, respectiv, 12,2 mg/l. Aceasta a scăzut până la 0,810 mg/l8 ore mai târziu. La 60 de ore după ultima administrare substanţa nu a mai putut fi detectată.
După administrare orală de florfenicol, în 7 zile de la  ultima administrare s-au excretat 93,7% şi 98,2 % din totalul dozei radioactive, iar compusul parental reprezenta fracţia majoră.
Când florfenicolul s-a administrat oral, s-a observat că 80-91,45 % din doza administrată prin gavaj, s-a regăsit în excreţii în intervalul 3 – 19 zile, fracţia principală fiind eliminată prin urină (76%), şi cea minoră prin fecale (24%).
AMBALAJE:
Flacoane  100 comprimate .

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare şi producător:SC VANELLI SRL

DISTRIBUITOR : SA „Farmavet”,MD-2059, Republica Moldova, Chișinău,Petricani 198.

                                   Tel.: 31-72-70;31-72-67;99-92-89;Fax:31-72-68; www.farmavet.md