Glucoză 40%

GLUCOZĂ 40%

COMPOZIŢIE

Glucoză (sub formă monohidrat)…………………….. …40 g

Excipienţi: apă pentru preparate injectabile………..100ml

Product Description

ACŢIUNE FARMACOTERAPEUTICĂ

Glucoza este o substanţă energetică, uşor disponibilă, care acţionează ca trofic hepatic şi îmbunătăţeşte funcţiile cordului (excitant al miocardului). Are acţiune hemostatică prin mobilizarea trombokinazei şi diuretică prin mobilizarea apei din ţesuturi şi vasodilataţie renală. Echilibrează presiunea arterială, restabilind reactivitatea vaselor deprimate în narcoză, anorexie. Are acţiune detoxifiantă.

SPECII ŢINTĂ

Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, câini şi pisici.

INDICAŢII

Soluţia de GLUCOZĂ  40%, este indicată pentru alimentaţia parenterală şi pentru susţinerea ficatului şi cordului în intoxicaţii, septicemii, distocii, acetonemie, hepatite, miocardite, şoc traumatic, convalescenţe la animale slăbite, epuizate, în hipoglicemii, hemoragii.

POSOLOGIE, CALE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Glucoza 40 %  se administrează strict intravenos la animaleie mari şi subcutanat sau intravenos la animaleie mici.

Zilnic, dozele ce se recomandă sînt următoarele:

BOVINE: 150-370 ml per animal,

Viței-100-150 ml per animal

CABALINE -100 – 300 ml soluţie 40%  per animal

OVINE;CAPRINE;SUINE- 40 -70 ml soluţie 40%  per animal;

CÂINI ;20-30 ml per animal

PISICI- 5 -10 ml soluţie 40%  per animal

La ovine, caprine, suine, câini şi pisici produsul se poate inocula şi pe cale subcutanată sau intraperitoneală după o prealabilă diluare cu apă distilată sau ser fiziologic, sterile, pană la concentraţia de 5% (izotonă). Înainte de injectarea pe cale intravenoasă, produsul se încălzeşte la 35-37⁰C. Tratamentul poate fi repetat după 24 ore.

CONTRAINDICAŢII, PRECAUŢII ŞI REACŢII ADVERSE

Nu se administrează la animale cu insuficienţă renală gravă sau cu diabet. Nu se asociază în transfuzia de sânge, putând provoca hemoliză şi coagulare. La animalele deshidratate, produsul se utilizează numai după diluare cu apă distilată sau ser fiziologic steril, pană la concentraţia de 5% (izotonă). Dacă produsul ajunge în spaţiul perivenos, se recomandă badijonarea locală cu tinctură de iod. Administrarea intravenoasă trebuie efectuată lent. Inocularea rapidă poate produce tremurături musculare. Scăpările de produs în spaţiul perivenos pot produce abcese şi necroze locale. Poate fi utilizat în perioada de gestaţie şi lactaţie. Supradozarea glucozei poate conduce la hiperglicemie şi glicozurie.

TIMP DE AŞTEPTARE

Carne şi organe: cabaline, bovine, ovine, caprine, suine – zero zile

Lapte: zero zile

Câini şi pisici: nu este cazul.

 

CONDIŢII DE PĂSTRARE

A se păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se proteja de lumină. A se păstra în ambalajul original.

MOD DE PREZENTARE

Flacoane a 200 ml soluţie injectabilă,  prevăzute cu dop de cauciuc şi capsulă de metal.

PRODUCĂTOR: SA „Farmavet”, MD-2059, Republica Moldova, Chișinău,Petricani 198.

                                 Tel.: 31-72-70; 31-72-67; 99-92-89; Fax:31-72-68; www.farmavet.md