glucoza-25

GLUCOZĂ 25%

COMPOZIŢIE:

Glucoză (sub formă monohidrat)…………………….. …25 g

Excipienţi: apă pentru preparate injectabile………..100ml

Product Description

ACŢIUNE FARMACOTERAPEUTICĂ

Glucoza este o substanţă energetică, uşor disponibilă, care acţionează ca trofic hepatic şi îmbunătăţeşte funcţiile cordului (excitant al miocardului). Are acţiune hemostatică prin mobilizarea trombokinazei şi diuretică prin mobilizarea apei din ţesuturi şi vasodilataţie renală. Echilibrează presiunea arterială, restabilind reactivitatea vaselor deprimate în narcoză, anorexie. Are acţiune detoxifiantă.

SPECII ŢINTĂ

Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, câini şi pisici.

INDICAŢII

Soluţia de GLUCOZĂ  25%, este indicată pentru alimentaţia parenterală şi pentru susţinerea ficatului şi cordului în intoxicaţii, septicemii, distocii, acetonemie, hepatite, miocardite, şoc traumatic, convalescenţe la animale slăbite, epuizate, în hipoglicemii, hemoragii.

POSOLOGIE, CALE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Glucoza 25%  se administrează strict intravenos la animaleie mari şi subcutanat sau intravenos la animaleie mici.

Zilnic, dozele ce se recomandă sînt următoarele:

BOVINE,CABALINE -80 – 500 ml soluţie 25%  per animal

OVINE, CAPRINE, SUINE- 40 -130ml soluţie 25%  per animal;

CÂINI , PISICI- 8 – 40 ml soluţie 25%  per animal

Tratamentul poate fi repetat după 24 ore.

CONTRAINDICAŢII, PRECAUŢII ŞI REACŢII ADVERSE

Nu se administrează la animale cu insuficienţă renală gravă sau cu diabet. Nu se asociază în transfuzia de sânge, putând provoca hemoliză şi coagulare. La animalele deshidratate, produsul se utilizează numai după diluare cu apă distilată sau ser fiziologic steril, pană la concentraţia de 5% (izotonă). Dacă produsul ajunge în spaţiul perivenos, se recomandă badijonarea locală cu tinctură de iod. Administrarea intravenoasă trebuie efectuată lent. Inocularea rapidă poate produce tremurături musculare. Scăpările de produs în spaţiul perivenos pot produce abcese şi necroze locale. Poate fi utilizat în perioada de gestaţie şi lactaţie. Supradozarea glucozei poate conduce la hiperglicemie şi glicozurie.

TIMP DE AŞTEPTARE

Carne şi organe: cabaline, bovine, ovine, caprine, suine – zero zile

Lapte: zero zile

Câini şi pisici: nu este cazul.

CONDIŢII DE PĂSTRARE

A se păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se proteja de lumină.

MOD DE PREZENTARE

Flacoane a 200 ml soluţie injectabilă, prevăzute cu dop de cauciuc şi capsulă de metal.

PRODUCĂTOR: SA „Farmavet”, MD-2059, Republica Moldova, Chișinău,Petricani 198.

                                 Tel.: 31-72-70; 31-72-67; 99-92-89; Fax:31-72-68; www.farmavet.md