Celeprim C suspensie
Celeprim C suspensie 2Celeprim C suspensie 1

CELEPRIM C

Suspensie orală – uz veterinar

COMPOZIŢIE: Sulfadiazină……………………….20 g

Trimetoprim………………………4 g

Vitamina C………………………..1 g

Excipient până la ……………….100 ml

Product Description

ACȚIUNE FARMACOTERAPEUTICĂ: Celeprim – C este o combinaţie de sulfanilamide cu acţiune antimicrobiană , fiind bactericid printr-o dublă blocare a sintezei polipeptidice din peretele bacterian. Cele două componente acţionează sinergic, exercitîndu-şi eficacitatea bactericidă şi asupra germenilor faţă de care componentele administrate separate sunt mai puţin active.Acţionează asupra germenilor Gram-pozitivi şi Gram-negativi cum sunt: E.Coli ,

Salmonella  spp..,  Pasteurella , Clostridia , Mycoplasma , Stafilococ şi Streptococus spp.

Se metabolizează prin ficat şi se elimină pe cale renală.

INDICAȚII:Se recomandă în profilaxia şi tratamentul infecţiilor,respiratorii,        gastrointestinale, urogenitale produse de germeni sensibili la preparat.

Bovine,cabaline,ovine,caprine : contra pasteurelozei, pneumopatiilor, enteritelor, mastitelor, piosepticemiei şi necrobacilozei

Porcine: în pneumonie, gastroenterite, salmoneloză, în boala edemelor, septicemie, colibaciloză, dezinterie.

Păsări: în enterită, boli respiratorii cornice, pasteureloză,coccidioză.

Iepuri: rinită, pasteureloză, pneumonie, enterite şi coccidioză.

POSOLOGIE, CALE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:

SE VA AGITA BINE FLACONUL ÎNAINTE DE UTILIZARE . Se administrează oral în apa de băut .

Bovine,cabaline,ovine,caprine şi suine: 1 ml per/10 kg greutate corporală  o  dată în zi. Timp de 3- 5 zile.

Profilactic la păsări şi iepuri : 1 ml la 1L apă,timp de 3 zile.

Tratament la păsări şi iepuri : 1 ml la 1L apă,timp de 5-7 zile.

Soluţia primită  fiind unica sursă de apă pe tot parcursul tratamentului.

CONTRAINDICAŢII:

Este contraindicat la animalele cu sensibilitate la oricare din componentele produsului, la animalele deshidratate, cu insuficienţă renală sau hepatică severă. Pe perioada administrării preparatului animalul va avea nevoie de apă potabilă la discreţie.

Termen de aşteptare

Pentru carne – 6 zile;

Pentru lapte,ouă – 2 zile.

PĂSTRARE:La temperatura camerei 15-20ºC, ferit de acţiunea directă a razelor solare.

PREZENTARE: Flacoane 10ml, 20ml, 50ml, şi 1l.

          PRODUCĂTOR: SA „Farmavet”,MD-2059, Republica Moldova, Chișinău,Petricani 198.

                                            Tel.:31-72-70;31-72-67;99-92-89;Fax:31-72-68; www.farmavet.md