Fenbendazol 22,2% granulat 1kg 100gr 50gr
Fenbendazol 22,2% granulat 1kgFenbendazol 22,2% granulat 1kg_2Fenbendazol 22,2% granulat 100gr 50gr

Fenbendazol 22,2% granulat

Compoziţie:

Fenbendazol …………….22,2 g

Excipient până la ……….100 g

Product Description

ACŢIUNE FARMACOTERAPEUTICĂ ȘI INDICAȚII

Fenbendazolul este un antiparazitar antihelmintic din grupa benzimidazolilor.Preparatul este un endoparaziticid cu spectru foarte larg de acţiune. Administrat pe cale orală se absoarbe rapid şi difuzează în toate organele şi ţesuturile producînd liza vermilor, indiferent de specia şi categoria animalelor tratate, precum şi de localizarea paraziţilor, fie la nivelul aparatului respirator sau a tubului digestiv, ficatului şi a diverselor ţesuturi. Este active faţă de trematode, cestode, nematode, în toate formele de evoluţie (ouă, larve, adulţi).

Este indicat în dehelmintizarea profilactică şi curativă a bovinelor, cabalinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, animalelor de blană şi păsărilor.

Rumegătoare:

  • Strongilatoze gastrointestinale produse de genurile – Haemonchus, Ostertagia; Trichostrongylus, Nematodirus, Cooperia chabertia, Bunostomum, Oesophafastomum, Capillaria, Trihofalus, Neoascarus vitulorum;
  • Strongilatoze pulmonare produse de genurile Dictiocaulus, Mullerius, Protostrangylus, Cystocaulus, Neostrongylus etc.;
  • Cestodoze produse de genurile: Moniezia Thysaniezia, Avitelina, Echinococcus granulosus, Taenia saginata etc.;
  • Trematodoze produse de genurile Fasciola (ouă şi adulţi), Dicrocelium, Paramphistomum.

 Cabaline: Parascaridoze, oxiuroze, strongiloidoze, trichostrongiloidoze.

Suine: Trichocefaloze, oesofagostamoze, metastrougiloze.

Păsări: Ascaridoze, heterachidoze.

La animalele de blană: parazitoze produse de genurile Toxocara canis,    Toxacara leonine, Taenia spp., Giardia spp.

POSOLOGIE, CALE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Fenbendazolul se  va administra cu furaje uscate sau umezite. Pentru omogenizarea corespunzătoare a preparatului cu furajul se execută preamestecuri, bine pregătite înainte de fi  administrate.

Specia animalului Greutatea corporală

 

Doza

 

 

Bovine şi cabaline

 

 

100 kg 3,5 g
150 kg 5,0 g
300 – 450 kg 10,0 g
600 kg 20,0 g
Ovine, caprine

 

25 kg 0,5 g
45 – 50 kg 1,0 g
Porcine

 

 

25 kg 0,5 g
100 kg 2,0 g
150 kg 3,0 g
Păsări 1 kg 0,05 g
Câini,pisici,animale de blană 1 kg 0,02 g
1 kg 0,02 g

 

CONTRAINDICAȚII, PRECAUŢII ŞI REACŢII ADVERSE

Produsul nu are contraindicaţii. Nu posedă acţiune teratogenă, mutagenă cancerogenă. Nu se produc efecte secundare nici chiar la supradozări considerabile.

TIMP DE AȘTEPTARE

Pentru carne – 7 zile;

Pentru lapte – 3 zile.

Păstrare: temperatura camerei , ferit de lumină şi umezeală .

 Prezentare:Pungi de aluminiu hidrofobizate  a 50 g, 100 g și 1000 g.

PRODUCĂTOR: SA „Farmavet”,MD-2059, Republica Moldova, Chișinău,Petricani 198.

                                  Tel.:31-72-70;31-72-67;99-92-89;Fax:31-72-68; www.farmavet.md