Valben 2,5% suspensie 100ml
Valben 2,5% suspensie 1000ml

VALBEN 2,5%

Suspensie orală – uz veterinar

Compoziţie pentru 100 ml suspensie:

Albendazol……………………..2,5 g

Excipienţi pînă la……………. 100 ml

Product Description

Acţiune farmacoterapeutică:

Antihelmintic cu spectru larg de acţiune faţă de paraziţii cu localizări respiratorii, gastrointestinale şi hepatice.. Are şi acţiune ovocidă, reducând astfel contaminarea prin păşunat. Indicaţii:

Se recomandă la bovine, ovine şi caprine.  Pentru combaterea următoarelor infecţii cu paraziţi la rumegătoarele domestice şi sălbatice şi la camelide:

– nematode gastrointestinale în stadiu larvar şi adult: Haemonchus, Ostertagia (incluzînd şi larvele ei hipobiotice), Trichostrongylus, Oesophagostomum, Cooperia, Nematodirus, Capillaria, Bunostomum, Strongyloides – la rumegătoare mici, bovine şi camelide; Chabertia ovina, Marshallagia marshali şi Gaigeria pachyscelis – la ovine.

– nematode pulmonare în stadiu larvar şi adult: Dyctiocaulus, Protostrongylus spp. – la rumegătoare mici.

– viermi laţi hepatici adulţi (trematode): Fasciola hepatica – la rumegătoare mici şi mari; Dicrocoelium dendriticum – la rumegătoare mici; Fasciola gigantica, Fascioloides magna, Paramphistomum – la bovine.

– tenii (îndepărtarea segmentelor şi a scolecşilor): Moniezia.

MOD DE ADMINISTRARE ŞI DOZE:

Se administrează oral cu o sticluţă sau cu o seringă în care s-a introdus cantitatea necesară de suspensie Valben 2,5%, bine agitată prealabil.

La bovine : pentru tratamentul parazitozelor gastrointestinale şi pulmonare, inclusiv al cestodozelor şi ostetragiozei (forme larvare închistate) doza este de 3-4  ml / 10 kg masă corporală.

La ovine şi caprine : pentru tratamentul parazitozelor gastrointestinale, inclusiv pentru combaterea cestodelor doza este de 3ml/10 kg masă corporală.

La porcine – se administrează 2-4 ml la 10 kg/ masă corporală.

La păsări – se administrează 2 ml la 1 L de apă.

Programul de profilaxie trebuie să cuprindă 4 administrări anual, respectiv înainte de ieşirea la păşunat şi după intrarea la stabulaţie şi pe perioada păşunatului, în lunile iunie şi septembrie.

Se recomandă repetarea tratamentului la 48 de ore.

Nu sunt restricţii de folosire a preparatului la vacile gestante.

Contraindicaţii: Pentru bovinele,ovine,caprine în prima lună de gestație nu se va administra.

Termen de aşteptare: Carne și organe-10 zile

                                      Lapte, ouă – 24 ore.

Păstrare:La temperatura camerei 15-20ºC, ferit de acţiunea directă a razelor solare.

Prezentare:Flacoane a cîte 100ml, 1000 ml.

PRODUCĂTOR: SA „Farmavet”,MD-2059, Republica Moldova, Chișinău,Petricani 198.

Tel.:31-72-70; 31-72-67; 99-92-89;Fax:31-72-68; www.farmavet.md