Fenbendazol 10% suspensie 100ml
Fenbendazol 10% suspensie 1000ml

FENBENDAZOL 10%

Suspensie orală – uz veterinar

Compoziţie pentru 100 ml suspensie: Fenbendazol……………………10,0 g

Excipienţi până la …………..100 ml

Product Description

ACŢIUNE FARMACOTERAPEUTICĂ:  Fenbendazol 10% este un endoparaziticid cu spectru larg de acțiune. Administrat pe cale orală se absoarbe rapid și difuzează în toate organele și țesuturile producând liza viermilor, indiferent de specia și categoria animalelor tratate,precum și de localizarea paraziților, fie la nivelul aparatului respirator sau a tubului digestiv, a ficatului și a diverselor țesuturi.Este activ față de trematode, cestode, nematode, în toate formele de evoluție (ouă, larve, adulți).

INDICAŢII: Suspensia de Fenbendazol 10 % este indicat în dehelmintizarea profilactică și curativă a bovinelor,cabalinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor.

Preparatul se recomandă pentru combaterea următoarelor parazitoze: Rumegătoare

  Strongiliatoze gastrointestinale produse de genurile : Haemonchus ,Ostertargia, Trichostrongylus, Nematodirus, Cooperia, Chabertia, Bunostomum, Oesophagostomum, Capilaria, Trichofalus, Neoascarus vitulorum;

Strongiliatoze pulmonare produse de genurile: Dictiocaulus, Protostrongylus, Mullerius, Cystocaulus, Nestrongylus,etc.

Cestoze produse de genurile: Moniezia, Thysaniezia, Avitelina, Echinococcus granulosus,etc.

  Trematodoze produse de genurile:Fasciola (ouă și adulți), Dicrocelium, Paramphistomum.

   Cabaline: Parascaridoze, oxiuroze, strongiliadoze, trichostrongilidoze.

   Suine: Trichocefaloze, oesofagostomoze, metastrongiloze.

MOD DE ADMINISTRARE ȘI DOZE: Administrare se face oral cu o sticluță sau cu o seringă în care s-a introdus cantitatea necesară de suspensie de Fenbendazol de 10% , bine agitată în prealabil:

La bovine : 5 ml suspensie de Fenbendazol 10 %/ 100 kg greutate vie.

La bovinele, pentru tratamentul parazitozelor  cu Ostertagia  doza este de 10 ml% / 100 kg greutate vie.

 La ovine, porcine şi caprine: doza este de 2,5 ml suspensie de Fenbendazol 10% / 50 kg greutate vie

Tratamentul se repeta după 4-6 săptămâni, numai în cazul în care animalul este expus la noi parazitoze.

Programul de profilaxie trebuie să cuprindă 4 administrări anuale, respectiv înainte de ieşirea la păşunat şi după intrarea la stabulaţie şi pe perioada păşunatului, în lunile iulie şi respectiv septembrie.

 Contraindicații și precauții:Nu posedă acțiune teratogenă, mutagenă,cancerogenă.Poate fi administrat animalelor bolnave,slăbite și gestante.Administrare îndelungată și supradozarea nu provoacă acțiuni adverse. Nu se administrează la animalele în perioada montei și în prima lună de gestație.

Timp de așteptare: Pentru carne – 7 zile;  Pentru lapte –  3 zile

Păstrare: La temperatura camerei, ferit de acţiunea directă a razelor solare.

Prezentare: Flacoane a cîte , 100 și 1000 ml.

DISTRIBUITOR: SA „Farmavet”,MD-2059, Republica Moldova, Chișinău,Petricani 198.

                                 Tel.: 31-72-70; 31-72-67; 99-92-89; Fax:31-72-68; www.farmavet.md