Enrofloxacină 10% sol.injectabilă 100ml
Enrofloxacină 10% sol.injectabilă 50ml 20ml

Enrofloxacină 10% sol.injectabilă

Enrofloxacină 10% sol.injectabilă

COMPOZIŢIE:Enrofloxacină………………………10 g
Excipient până la………………….100ml

Product Description

ACŢIUNE FARMACOTERAPEUTICĂ         Enrofloxacina este o quinolonă de generaţie mai recentă ce acţionează prin inhibarea enzimatică a ADN-girazei la bacterii, cu un spectru larg faţă de bacterii Gram pozitive – Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., Erysyopelotrix rhusiopatiae şi Gram negative – E.coli, Klebsiella spp., Salmonella spp., Campylobacter spp., Yersinia spp., Bordetella spp., Pasteorella spp., Proteus spp., Haemophillus spp., Actinobacilus spp., Mycoplasma spp., Brucella spp., Chlamydia spp., Rickettsia spp.

În comparaţie cu generaţiile anterioare de quinolone are o toxicitate mai redusă. Este activă în special asupra microorganismelor rezistente la antibioticele betalactamice, tetracicline, aminoglicozide, macrolide şi antagonişti ai acidului folic  (sulfonamide şi trimetoprim).
SPECII ŢINTĂ
Bovine, ovine, caprine, suine, câini, pisici.

INDICAŢII 
Se recomandă în tratamentul infecţiilor primare sau secundare, gastrointestinale, respiratorii, urogenitale şi ale pielii produse de bacterii sensibile la enrofloxacină la bovine, ovine, caprine, suine, câini şi pisici.

POSOLOGIE, CALE ŞI MOD DE ADMINISTRARE : Tratamentul constă în inocularea Enrofloxacinei 10% intramuscular sau subcutanat, o dată la 24 ore, timp de 3-5 zile consecutiv.

  • Bovine, ovine, caprine, suine : 1,25 – 2,5 ml/50 kg greutate corporală odată la 24 de ore, timp de 3 zile. În infecţii respiratorii grave sau în salmoneloză se administrează 2,5 ml /50 kg g.c, la 24 de ore, timp de 5 zile
  • Câini, pisici:0,5 – 2 ml /10 kg greutate corporală la 24 de ore, timp de 5 zile

CONTRAINDICAȚII ȘI PRECAUȚII

Se va evita administrarea Enrofloxacinei 10% la cabaline, la tineretul canin până la vârsta de 12 luni, la căţelele lactante sau gestante şi la câini cu antecedente de epilepsie. Deasemenea se va evita administrarea simultană a Enrofloxacinei 10% cu a Cloramfenicolului, Antibioticelor macrolide, a tetraciclinelor şi a antiinflamatoarelor nesteroide

TIMP DE AŞTEPTARE
Pentru carne de rumegătoare – 14 zile

Pentru carne de porc -10zile

Pentru lapte – 7 zile de la ultima administrare.

CONDIŢII DE PĂSTRARE
A se păstra la o temperatură mai mică de 25°C.  A se proteja de lumină directă şi îngheţ.

PREZENTARE:20ml,50ml,100ml.

        PRODUCĂTOR: SA „Farmavet”,MD-2059, Republica Moldova, Chișinău,Petricani 198.

                                           Tel.:31-72-70;31-72-67;99-92-89;Fax:31-72-68; www.farmavet.md