255552252525

Diazinon 60%

Soluţie insectoacaricidă de uz extern

COMPOZIŢIA: Diazinon………………….60g

Excipient până la……….. 100 ml

Product Description

Proprietăţi farmacologice:

Diazinon 60% este o soluţie insectoacaricidă cu acţiune împotriva păduchilor, căpuşe şi ectoparaziţilor şi este un inhibitor al colinesterazei. Diazinona este un compus organofosforic de sinteză, ce acţionează prin contact şi ingestie asupra paraziţilor externi prin blocarea acetilcolinesterazei. Diazinon se leagă stabil de enzimă producînd blocarea ireversibilă a acesteia iar mediatorul chimic acetilcolina ramînînd nehidrolizată se acumulează şi produce paralizia sistemului neuromuscular al parazitului. Datorită solubilităţii sale se absoarbe bine prin  piele şi se metabolizează rapid eliminînduse preponderant prin urină.

INDICAŢII TERAPEUTICE:

Produsul Diazinon 60% – concentrate emulsionabil de uz extern, se recomandă pentru controlul şi tratamentul scabiei (sarcoptică, psoroptică, chorioptică, demodecică) şi a ectoparazitismului produs de căpuşe, păduchi , purici şi alte insect la bovine, ovine, caprine , suine.

ANTIDOT: ATROPINA sau TOXOGONINA, administrate sub supraveghere medicala.

SPECII ŢINTĂ: Bovine, ovine, caprine şi suine.

POSOLOGIE, CALE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Produsul se administrează numai extern, sub formă de tratamente locale, pulverizări sau îmbăieri.  Durata şi frecvenţa aplicării tratamentului depind de natura parazitului, condiţiile climatice şi gradul de infestare. Tratamentul antiparazitar se repetă la un interval de 10 – 14 zile în funcţie de specia parazitului şi gradul de infestare. Soluţiile se prepară şi se utilizează în aceeaşi zi.

Bovine:

Pulverizare: 20 ml DIAZINON 60%/  /20 litri apă, diluţie 1:1000, (600 ppm s.a.). Stropirea animalului se face pe toate părţile corpului.

Tratamente locale: 5 ml DIAZINON 60%/  /1 litru apă, diluţie 1:200, (3000 ppm s.a.).

Ovine – caprine:

Îmbăiere: soluţia iniţială de umplere a bazinului – 420 ml DIAZINON 60%/ în 1000 litri apă, diluţie 1:2400 (250 ppm s.a.).

Reumplerea (completarea) băii – 250 ml DIAZINON 60%/  în 200 litri apă, diluţie 1:800 (750 ppm s.a.).

Tratament local: 5 ml DIAZINON 60%/ / 1 litri apă, diluţie 1:200 (3000 ppm s.a.).

Pulverizare: 20 ml DIAZINON 60%/ / 20 litri apă, diluţie 1:1000 (600 ppm s.a.).

Pentru îmbăiere este necesar ca înălţimea soluţiei în baie să fie de 70 cm pentru miei şi tineret şi 100 cm pentru oile adulte. Este esenţial să se menţină concentraţia băii prin reumplere atunci când volumul scade cu 10%.

Animalele trebuie să fie complet scufundate în baie cel puţin o dată.

Suine:     

Pulverizare contra scabiei: 10 ml DIAZINON 60%/ /24 litri apă, diluţie 1:2400 (250 ppm s.a.).

Tratarea adăposturilor:

5 litri pentru aspersare / 100 m²,  adică 2,5% (200 ml DIAZINON 60%/ 5 litri)

CONTRAINDICAŢII, PRECAUŢII ŞI REACŢII ADVERSE

Nu se efectuează tratament cu DIAZINON 60% la păsări şi pisici. Animalele nu se tratează cu DIAZINON 60%  pe vreme umedă sau foarte caldă. Nu se aplică tratamentul cu DIAZINON 60%  la tineretul bovin sub 6 săptămâni şi la purceii sugari. Nu se îmbăiază oile în primele 14 zile după tundere, animalele debile şi gestante, însetate sau cu plăgi provocate de tuns şi nevindecate. Soluţia de îmbăiere se utilizează doar în ziua preparării după care se goleşte baia şi se spală bine. Nu se vor adăuga la soluţia de îmbăiere, sulfat de cupru sau alţi agenţi de umectare.

În timpul tratamentului cu DIAZINON 60%  pot apărea ocazional iritaţii ale pielii, mâncărimi, pielea poate deveni uscată sau pot apărea crăpături ale pielii. Nu au fost raportate efecte nedorite în urma tratamentului cu DIAZINON 60%  aplicat animalelor gestante sau în lactaţie.

Nu se vor face simultan tratamente cu diazinon şi levamisol şi alţi compuşi organofosforici şi nici în următoarele 14 zile de la aplicarea tratamentului. Nu se asociază soluţiile pe bază de diazinon cu substanţe incompatibile ca sulfatul de cupru şi soluţiile acestuia, cu agenţi oxidanţi puternici sau cu acizi tari.

În cazul unei supradozări accidentale pot apărea iritaţii ale pielii, mâncărimi, stări de ameţeală, toropeală. În asemenea situaţii se recomandă scoaterea animalului la aer curat, spălarea pielii cu multă apă şi săpun, iar în cazul în care simptomele persistă trebuie cerut sfatul medicului veterinar.

TIMP DE AŞTEPTARE

Carne şi organe: Bovine, ovine, caprine, suine – 14 zile

Lapte: Bovine, ovine, caprine – 3 zile

CONDIŢII DE PĂSTRARE: A se păstra în loc uscat, în ambalajul original, bine închis, la temperatura mai mică de 25°C, protejat de lumina directă, protejat de surse de căldură şi ferit de îngheţ.

MOD DE PREZENTARE: Flacoane  de 10,  50 ml, 100 ml, 1000 ml.

PRODUCĂTOR: Shandong Luxi Animal Medici Share Co., LTD

          DISTRIBUITOR: SA „Farmavet”,MD-2059, Republica Moldova, Chișinău,Petricani 198.

                                          Tel.:31-72-70;31-72-67;99-92-89;Fax:31-72-68; www.farmavet.md