Placeholder

Tiamulină 45%

COMPOZIŢIE
Tiamulin hidrogen fumarat …..…….………………. 45 g
Excipienţipână la………………………………..1000g.

Product Description

ACŢIUNE FARMACOTERAPEUTICĂ
Tiamulin este un antibiotic semisintetic din clasa diterpene, derivat din pleuromutilin. Tiamulinul acţionează bacteriostatic dar şi bactericid în funcţie de concentraţie şi organismul susceptibil, Prin inhibarea sintezei proteinei bacteriene. Tiamulin are o activitate antimicrobiană importantă asupra bacteriilor Gram-pozitive (Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Clostridium perfringens, Corynebacterium spp.,Erysipelothrix spp., Listeria monocitogenes), bacteriilor Gram-negative (Pasteurella spp., Klebsiella spp., Haemophilus, Fusobacterium, Campylobacter, Bacteroides spp., Shigella, Lawsonia intracellularis), micoplasmelor (M. hyopneumoniae, M. hyorhinis, M. hyosynoviae, M. gallisepticum, M. meleagridis, M. bovis), spirochetelor (Brachyspira hyodysenteriae, B. innocens, B. pilosicoli, B. suis, Leptospira spp.). Tiamulin este eficient faţa de micoplasmele rezistente la tilozină, josamicină, kitasamicină şi eritromicină.

SPECII ŢINTĂ 
Suine şi păsări (găini, broileri, curci, fazani).

INDICAŢII 
TIAMULIN 45% – pulbere este indicat la:
Suine – în controlul şi tratamentul:
– dizenteria provocată de Brachyspira hyodisenteriae şi a formei complicate cu Fusobacterium spp., Bacteroides spp. şi Clostridium perfringens;
– spirochetoza colonului (colita spirochetică);
– enterita proliferativă provocată de Lawsonia intracellularis;
– pneumonia enzootică provocată de Mycoplasma pleuropneumoniae, M. hyopneumoniae şi a formei complicate cu Pasteurella spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp. şi Corynebacterium pyogenes.
– artrite micoplasmatice provocate de Mycoplasma hyosynoviae.
Păsări – în tratamentul și profilaxia bolii  respiratorii cronice ,provocată de M. gallisepticum, M. synoviae şi a formei complicate cu E. coli.

POSOLOGIE, CALE ŞI MOD DE ADMINISTRARE 
TIAMULIN 45% – pulbere se administreazã pe cale orală, încorporat în furaje. În vederea asigurării omogenizării complete se face un preamestec într-o cantitate minimă de furaj (1:10) înainte de încorporarea în furajul final.
Suine:  :  Pentru prevenirea și tratamentul dizenteriei porcine tiamulin 45% pulbere este utilizat într-o doză zilnică de 9 mg/per kg animal sau 0,4 kg de Tiamulin 45% pe 1 tona de hrană – 3 – 5 zile, prevenirea pneumoniei enzootice a porcilor într-o doză zilnică de 5 mg per kg de animal sau 0,22 kg de Tiamulin 45%  pe 1 tona de hrană – 10 zile, tratamentul pneumoniei enzootice a porcilor într-o doză zilnică de 10 mg per kg de animal  sau 0,44 kg de medicament per 1 tona de hrană – 5 – 7 zile

Păsări: Pentru prevenirea și tratamentul  infecţiilor sinoviale cauzate de Mycoplasma spp la păsări: tratamentul pui de carne și de înlocuire tineri pui și curcani la o doză zilnică de 23 mg per kg de păsări de curte sau 50 g de produs la 100 litri de apă – 3 – 5 zile.Pentru prevenire și tratament la  pui de carne,de înlocuire și curcani într-o doză zilnică de 23 mg per kg  pasăre sau 50 g de produs la 100 litri de apă – 1, 2, 3 zile, puii broiler de la vârsta de 4 săptămâni într-o doză zilnică de 11.5 mg per kg  pasăre sau 25 g de produs la 100 litri de apa – 2 – 3 zile la rând sau  160 – 320 mg. s.a./kg furaj timp de 5 zile consecutiv
Dacă animalele nu prezintă o ameliorare a stării de sănătate se va consulta medicul veterinar pentru reevaluarea diagosticului.

CONTRAINDICAŢII, PRECAUŢII ŞI REACŢII ADVERSE
Nu se vor administra produse ce conţin ionofori (monesin, narasin, lasalocid sau salinomicin) în timpul tratamentului cu TIAMULIN 45%  şi cel puţin 7 zile înainte şi după acesta. In cazuri rare, la suine pot apărea reacţii eritematoase cutanate. Produsul nu se va administra la scroafe şi scrofiţe în prima lună de gestaţie (timp de patru săptămâni de la montă). Tiamulin este bine tolerat la doze apropiate de cele terapeutice.
Supradozele pot produce salivări tranzitorii, vomă şi aparent calm la suine

TIMP DE AŞTEPTARE
Carne şi organe: suine, păsări- 28 zile
Ouă: 7 zile

CONDIŢII DE PĂSTRARE
A se păstra la temperatura mai mică de 25°C. A se proteja de lumină directă şi umiditate.

MOD DE PREZENTARE

Produsul este ambalat în pungi de 1 kg.

PRODUCĂTOR: SA „Farmavet”,MD-2059, Republica Moldova, Chișinău,Petricani 198.

                                  Tel.:31-72-70;31-72-67;99-92-89;Fax:31-72-68; www.farmavet.md