Tilovetoprim pulbere 1kg 100g 50g
Tilovetoprim pulbere 100gr 50 grTilovetoprim pulbere 1kg

TILOVETOPRIM

COMPOZIŢIE: Tilozin……………………………………………….50 g

Sulfoclorpiridazină de Na……………………50 g

Trimetoprim…………………………………….10 g

Excipient până la………………………………1000 g

Product Description

ACŢIUNE FARMACOTERAPEUTICĂ:

Sulfanilamide, grupă din care face  parte sulfoclorpiridazina, ce are un efect strict bacteriostatic. Printre organismele succeptibile in vitro la acest grup de substanţe se numără: Streptococcus spp., Haemophzlus spp., Nocardia spp., Actinomyces spp.

Trimetoprimul, acţionează prin inhibarea dihidro – folic acid reductazei din celula bacteriană. Avantajele pe care-l prezintă această substanţă ca potenţializator a sulfanilamidelor, constă în efectul inhibitor asupra sintezelor celulei bacteriene la diferite situsuri. Datorită acestei inhibări, concentraţia în acid tetrahidrofolic scade, fapt ce determină modificări în sinteza de acid dezoxiribonucleic (ADN) la nivelul celulei bacteriene.

Trimetoprimul deasemenea are un rol de a potenţa activitatea sulfoclorpiridazinei, împreună avînd efect bactericid asupra germenilor Gram pozitivi şi Gram negativi (Actinomyces spp., Bordetella spp., Clostridium spp., Corznobacter spp., Fusobacterium spp., Haemophzlus spp., Klebsiella spp., Pasteurella spp., Proteus spp., Salmonella spp., Shigella spp., Campylobacter spp., escherichia Coli, streptococi, stafilococi).

Tlozina, ca şi alte antibiotice macrolide, inhibă sinteza de proteine. Astfel inhibă aminoacil-t ARN şi peptidil-t ARN de la nivelul ribozomilor celulei bacteriene. Are activitate bacteriostatică şi bactericidă, acţionînd asupra germenilor Gram pozitivi şi Gram negativi.

INDICAŢII:

Păsărilor (broiler, găini ouătoare, curci) – pentru prevenirea şi tratamentul sindromului respirator cronic, precum şi a tuturor bolilor respiratorii şi digestive produse de germeni Gram pozitivi şi Gram negativi (E. Coli, Pasteurella, Salmonella, Proteus, Streptococi, Stafilococi, Bordetella, Mycoplasma, Haemophilus, Chlamidia, Corynobacter, Shigella etc. ) dar şi a protozoarelor (coccidii).

Porcine, cabaline, rumegătoare: pentru prevenţia şi tratamentul infecţiilor produse de bacterii Gram pozitive şi Gram negative (E. Coli, Pasteurella, Salmonella, Clostridium, Klebsiella, Erysipelotrix rhusiopatiae, Mycobacterium tuberculosis, Vibrio spp., Pseudomonas, Nocardia).

MOD DE ADMINISTRARE ŞI DOZE:

Păsări (broiler, găini ouătoare, curci)

Produsul poate fi administrat cu scop preventiv în apa de băut (pulbere hidrosolubilă) precum şi în furaj.

Preventiv:1 – 3 gr/l apă de băut timp de 3 – 5 zile

Curativ: 3 – 5 gr/l apă de băut timp de 3 – 5 zile

Porcine, cabaline, rumegătoare:

Se va administra cîte 10 gr/40 kg de greutate corporală în zi, care vafi repetată pînă la dipariţia simptomelor de boală. Produsul poate fi administrat în apa de băut dar şi în furajul uscat sau umed (purcei, porci).

CONTRAINDICAŢII:

Nu se va administra la păsările cunoscute ca avînd sensibilitate la substanţele active sau la excipienţi.

Nu se administrează la păsările cu disfuncţii hepato – renale şi hematopoetice sau păsărilor ale căror ouă sunt destinate consumului. Deasemenea este contraindicată admnistrarea preparatului cu 14 zile înainte de începerea perioadei de ouat.

EFECTE SECUNDARE: Pot să apară alergii, tulburări hematopoetice, renale şi digestive.

Efecte adverse: Nu sunt

INTERACŢIUNI: Preparatul interacţionează cu antagoniştii beta adrenergici, cloramfenicolul sau alte macrolide, epinefrina, fenobarbitalul.

PRECAUŢII: Soluţia se va prepara zilnic. La prepararea soluţiei se va agita bine.

Se va avea în vedere pH – ul apei utilizate la prepararea soluţiei, ce trebuie să fie cuprins între 5 – 6. Operatorul va purta echipament de protecţie adecvat.

Nu se va administra concomitent cu vaccinuri sau alte preparate imunologice.

TIMP DE AŞTEPTARE:

Lapte ,ouă– pe tot parcursul tratamentului şi 3 zile după ultima zi de administrare

Carne – pe tot parcursul tratamentului şi 8 zile după ultima zi de administrare.

PREZENTARE: Pungi din alumniu de 50, 100 şi 1000 g

PĂSTRARE:.La loc uscat, ferit de lumină, la temperatura până la 25ºC.

PRODUCĂTOR: SA „Farmavet”,MD-2059, Republica Moldova, Chișinău,Petricani 198.

                                  Tel.:31-72-70;31-72-67;99-92-89;Fax:31-72-68; www.farmavet.md