Cafeină 50ml 20ml
Cafeină 20mlCafeină 50ml

CAFEINĂ ȘI BENZOAT DE SODIU 20%

Soluţie injectabilă

COMPOZIŢIE:

Cafeină și benzoat de sodiu  20 g

Excipienţi (apă distilată) ad. 100 ml

Product Description

ACŢIUNE FARMACOLOGICĂ

Cafeina este un alcaloid care stimulează sistemul nervos central, mărind activitatea senzorială. Creşte puterea de contracţie a cordului îmbunătăţindu-i ritmul, produce vasoconstricţie în sfera nervului splahnic şi dilataţia vaselor coronare cerebrale şi renale. În doze terapeutice îmbunătăţeşte activitatea centrului respirator şi cea diuretică, prin diminuarea resorbţiei tubulare.

SPECII ŢINTĂ

Cabaline şi bovine adulte, oi, capre şi porci, precum şi canide şi felide.

INDICAŢII

După fătări laborioase, distocii, stări sapremice, septicemii, piemii, pneumonii, bronhopneumonii, peritonite, boli infecţioase, parazitare, stări de precolaps şi colaps.

În cazul animalelor epuizate de efort sau în stări de convalescenţă prelungită şi astenie.

Antidot în intoxicaţii cu barbiturice sau cu seleniu.

CONTRAINDICAŢII

Nu se vor trata animalele cu alergie la substanţa activă. Nu se va administra CAFEINA BENZOICĂ la animalele agitate, cu tahicardie, convulsii şi în intoxicaţii cu stricnină.

Reacţii adverse

La depăşirea dozei de medicament: stări de agitaţie, erupţii cutanate, hipertonie a musculaturii striate, diureză crescută.

MOD DE ADMINISTRARE ȘI DOZE

CAFEINĂ ȘI BENZOAT DE SODIU se injectează subcutanat sau intramuscular, astfel:

  • la cabaline şi bovine adulte: 8-20 ml/zi (1-2,5 g cafeină), fracţionată în mai multe reprize (o repriză de maxim 5-10 ml);
  • la oi, capre, viţei, mânji, porci: 1-5 ml/zi (0,125-0,625 g cafeină), fracţionată în mai multe reprize (o repriză de maxim 1-3 ml);
  • la canide şi felide: 1-2 ml/zi (0,125-0,250 g cafeină), fracţionată în mai multe reprize (o repriză de maxim 0,5-1 ml).

În colaps, intoxicaţii şi ca diuretic la cabaline şi bovine adulte se injectează intravenos în doză de 10-20 ml, după o prealabilă diluare în 20-25 ml ser fiziologic sau ser glucozat.

Atenţionări!

Se vor respecta dozele recomandate.

În cazul administrării i.v. a produsului, injectarea se va face foarte lent.

Nu se administrează împreună cu alcaloizi care intensifică sau blochează acţiunea cafeinei.

Timp de aşteptare

Nu este cazul.

Mod de prezentare: Flacoane de 20 ml şi 50 ml.

               PRODUCĂTOR: SA „Farmavet”, MD-2059, Republica Moldova, Chișinău,Petricani 198.

                                 Tel.: 31-72-70; 31-72-67; 99-92-89; Fax:31-72-68; www.farmavet.md